Giá Trị Nâng Tầm Thương Hiệu
Tư vấn trực tuyến
02873 012 626

Tư vấn chọn hướng phong thủy nhà ở đẹp cho người tuổi Ất Sửu 1985

Tư vấn phong thủy nhà ở đẹp cho người tuổi Ất Sửu 1985. Trong Bát Trạch Tam Nguyên Cửu vận: Thượng Nguyên, Trung Nguyên và Hạ Nguyên thì người sinh năm 1985 đã bắt đầu vào vận thứ 7 (1984-2003) Hạ Nguyên, có Thiên Can là “Ất” và Địa Chi là “Sửu” tức là con Trâu. Người sinh năm 1985 có bản mệnh ngũ hành là “Hải Trung Kim” là Vàng trong Biển. Tư vấn chọn hướng phong thủy nhà đẹp cho người sinh năm 1985 đối với Nam có cung mệnh là cung Càn thuộc Tây Tứ Trạch. Với Nữ thì có cung mệnh là cung Ly thuộc Đông Tứ Trạch.

Trong phong thủy chọn hướng nhà ở đẹp cho người tuổi Sửu khi xây một ngôi nhà cần tránh những năm Tam Tai, đó là năm: Hợi, Tý, Sửu. Và tránh những năm Kim Lâu, những tuổi sau phạm vào kim lâu: 12, 15, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 30, 33, 35, 37, 39, 42, 44, 46, 48, 51, 53, 55, 57, 60, 62, 64, 66, 69, 71, 73, 75, nếu (lấy tuổi dương lịch + 1) mà trùng với những số trên thì là phạm vào Kim Lâu.

Chọn hướng phong thủy nhà ở tuổi Ất Sửu

Chọn hướng phong thủy nhà ở cho người tuổi Ất Sửu (Nam) có Cung Càn

Bản mệnh của con người phân ra Đông Tứ Mệnh và Tây Tứ Mệnh, và phong thủy nhà ở đẹp cũng chia ra làm Đông Tứ Trạch và Tây Tứ Trạch. Người Đông Tứ Mệnh nên ở vào những ngôi nhà thuộc Đông Tứ Trạch và người có mệnh Tây Tứ Trạch nên ở ngôi nhà Tây Tứ Trạch.

Đối với bản mệnh của mỗi người đều có những hướng tốt và những hướng xấu. Đối với người sinh năm 1985 (Ất Sửu) Nam có cung mệnh là Đoài:

 • Năm sinh dương lịch: 1985
 • Năm âm lịch : Ất Sửu
 • Ngũ hành (bản mệnh): Hải trung Kim tức Vàng trong biển
 • Quẻ mệnh (trạch mệnh): Càn Kim
 • Hướng tốt: Tây Bắc (Phục Vị); Đông Bắc (Thiên Y); Tây Nam (Phước Đức); Tây (Sinh Khí)
 • Hướng xấu: Bắc (Lục Sát); Đông (Ngũ Quỷ); Đông Nam (Hoạ Hại); Nam (Tuyệt Mệnh)

Chọn hướng nhà đẹp cho người tuổi Ất Sửu đối với Nam giới cần biết được những hướng tốt và những hướng xấu với bản Mệnh của mình. Việc nắm bắt được một phần kiến thức phong thủy rất có lợi trong việc thiết kế phong thủy nhà ở hợp hướng, cũng như xây dựng căn nhà đẹp, … Những vị trí cung tốt nên đặt phòng khách, phòng ngủ, ban thờ, cửa chính bàn làm việc, bàn học, két đựng tiền. Những vị trí cung xấu nên đặt bếp, vệ sinh và nhìn về hướng tốt.

Chọn hướng phong thủy nhà ở cho người tuổi Ất Sửu (Nữ) có Cung Ly

Bản mệnh của con người phân ra Đông Tứ Mệnh và Tây Tứ Mệnh. và căn nhà ở đẹp cũng chia ra làm Đông Tứ Trạch và Tây Tứ Trạch. Người Đông Tứ Mệnh nên ở vào những ngôi nhà thuộc Đông Tứ Trạch và người Tây Tứ Mệnh nên ở ngôi nhà Tây Tứ Trạch.

Đối với bản mệnh của mỗi người dều có những hướng tốt và những hướng xấu. Đối với người sinh năm 1985 (Ất Sửu) Nữ có cung mệnh là Ly:

 • Năm sinh dương lịch: 1985
 • Năm âm lịch : Ất Sửu
 • Ngũ hành(bản mệnh): Hải trung Kim tức Vàng trong biển
 • Quẻ mệnh (trạch mệnh): Ly Hỏa
 • Hướng tốt: Bắc (Phước Đức); Đông (Sinh Khí); Đông Nam (Thiên Y); Nam (Phục Vị)
 • Hướng xấu: Tây Bắc (Tuyệt Mệnh); Đông Bắc (Hoạ Hại); Tây Nam (Lục Sát); Tây (Ngũ Quỷ)

Trong việc thiết kế phong thủy nhà ở hợp hướng, cũng như xây dựng căn nhà đẹp, … Những vị trí cung tốt nên đặt phòng khách, phòng ngủ, ban thờ, cửa chính bàn làm việc, bàn học, két đựng tiền. Những vị trí cung xấu nên đặt bếp, vệ sinh và nhìn về hướng tốt.

Thiết kế kiến trúc và bố trí hợp phong thủy nhà ở tuổi Ất Sửu

 • Hướng cửa cái: Thiết kế nhà ở đẹp hợp hướng ứng với gia chủ là Nam giới sinh năm 1985 thì hướng tốt để bố trí cho cửa cái là: Tây Bắc (cung Phục Vị); Đông Bắc (cung Thiên Y); Tây Nam (cung Phước Đức); Tây (cung Sinh Khí). Ngược lại, những hướng xấu là Bắc (cung Lục Sát); Đông (cung Ngũ Quỷ); Đông Nam (cung Hoạ Hại); Nam (cung Tuyệt Mệnh).
 • Hướng ban thờ: hướng tốt để đặt ban thờ là Tây Bắc (cung Phục Vị); Đông Bắc (cung Thiên Y); Tây Nam (cung Phước Đức); Tây (cung Sinh Khí).
 • Hướng bếp: Đặt tại cung xấu nhìn về hướng tốt. Bếp nên đặt ở hướng Bắc (cung Lục Sát); Đông (cung Ngũ Quỷ); Đông Nam (cung Hoạ Hại); Nam (cung Tuyệt Mệnh) để chấn hướng xấu cho ngôi nhà.
 • Vị trí đặt khu vệ sinh: thiết kế kiến trúc nên đặt vệ sinh tại vị trí hướng xấu trong tổng thể ngôi nhà đó là các hướng như hướng Bắc (cung Lục Sát); Đông (cung Ngũ Quỷ); Đông Nam (cung Hoạ Hại); Nam (cung Tuyệt Mệnh).

Tư vấn chọn hướng phong thủy nhà ở tuổi Ất Sửu

 • Tư vấn chọn hướng phong thủy cho chủ mạng Càn chọn hướng Càn (Tây Bắc) để quan hệ việc xây nhà. Theo Bát quái đồ số thuộc cung Phục Vị là quẻ Kiều Vi Thiên trong Kinh chu dịch. Chủ nhà tiểu phú (khá giả), trung thọ => Thứ cát.
 • Chủ mạng Càn chọn hướng Khảm (Chính Bắc) để quan hệ việc xây nhà. Theo Bát quái đồ số thuộc cung Lục Sát là quẻ Thiên Thủy Tụng trong Kinh chu dịch. Chủ nhà mang lời ăn tiếng nói, tiền bạc hao hụt, thất bại về việc trồng trọt, chăn nuôi, thương nhân khẩu => Thứ hung.
 • Chủ mạng Càn chọn hướng Cấn (Đông Bắc) để quan hệ việc xây nhà. Theo Bát quái đồ số thuộc cung Thiên Y là quẻ Thiên Sơn Độn trong Kinh chu dịch. Chủ nhà giàu sang tột bậc, tiền của chất đống, tiêu dùng không hết, trong nhà mọi người không bệnh tật => Thượng cát.
 • Chủ mạng Càn chọn hướng Chấn (Chính Đông) để quan hệ việc xây nhà. Theo Bát quái đồ số thuộc cung Ngũ Quỷ là quẻ Thiên Lôi Vô Vong trong Kinh chu dịch. Chủ nhà bị khẩu thiệt (mang lời ăn tiếng nói), tán tài (tiền bạc hao hụt), tổn thương nhân khẩu, hoả tai => Đại hung.
 • Chủ mạng Càn chọn hướng Tốn (Đông Nam) để quan hệ việc xây nhà. Theo Bát quái đồ số thuộc cung Hoạ Hại là quẻ Thiên Phong Câu trong Kinh chu dịch. Chủ nhà bị tán tài (tiền bạc hao hụt), thị phi, kiện tụng => Thứ hung.
 • Chủ mạng Càn chọn hướng Ly (Chính Nam) để quan hệ việc xây nhà. Theo Bát quái đồ số thuộc cung Tuyệt Mạng là quẻ Thiên Hỏa Đồng Nhân trong Kinh chu dịch. Chủ nhà bị nhiều bệnh tật, tiền bạc hao hụt, không sống lâu => Đại hung.
 • Chủ mạng Càn chọn hướng Khôn (Tây Nam) để quan hệ việc xây nhà : Theo Bát quái đồ số thuộc cung Diên Niên là quẻ Thiên Địa Bỉ trong Kinh chu dịch. Chủ nhà khá giả, sống lâu, nhiều của cải => Thứ cát.
 • Chủ mạng Càn chọn hướng Đoài (Chính Tây) để quan hệ việc xây nhà. Theo Bát quái đồ số thuộc cung Sinh Khí là quẻ Thiên Trạch Lý trong Kinh chu dịch. Theo lý thuyết thì hướng nhà này la thượng cát nhưng thực tế kỵ không nên sử dụng. Vì Sinh Khí thuộc sao Tham Lang, Dương Mộc, cung Đoài thuộc âm Kim (Dương Tinh khắc âm cung, Kim khắc Mộc), bất lợi cho con gái út.

Tư vấn màu sắc hợp phong thủy nhà ở tuổi Ất Sửu

Chủ nhà sinh năm 1985 thuộc bản mệnh Hải Trung Kim (tức mệnh Kim) do đó khi thiết kế kiến trúc, mầu sắc cho ngôi nhà nên chọn màu thiên về mầu trắng hoặc các gam sáng màu tương ứng với mệnh Kim. Tránh các màu đỏ hoặc thiên về gam đỏ vì đỏ ứng với mệnh Hỏa tương khắc với mệnh Kim.

Đối với mỗi bản thiết kế nhà đẹp, việc quan tâm không phải chỉ là yếu tố về môi trường sống, về tính thẩm mỹ, mà vấn đề về phong thủy cũng luôn được chú trọng quan tâm hàng đầu. Do đó hãy tham khảo những phân tích cơ bản nhất phía trên về phong thủy cho người tuổi Ất Sửu trước khi quyết định xây dựng tổ ấm của mình nhé!